Stari grad Mihovljan

Na padini brijega, zapadno od središta naselja. Prostrano imanje nekad je pripadalo obitelji Sermage, Schlippenbach, advokatu Mikulecu te obitelj Rakoczy.

U središtu imanja nalaze se dvije stambene jednokatne kurije i dvije zidane gospodarske zgrade. Kurije su pravukutnog tlocrta, s po tri prozorske osi. Jedna ima na katu balkon s ogradom od kovanog željeza, a druga ima sa stražnje strane u prizemlju tri izdužena polukružna arkadna otvora.. kurija ima dvostrešno krovište s poluskošenim zabatima. Pročelje je u prizemlju podijeljeno plitkim horizontalnim fugama., dok su pročelja kata podijeljena plitkim lezenema na polja unutar kojih se nalaze prozori. Oko kurije se ranije prostirao perivoj.

Danas je od nekadašnjeg imanja očuvana samo jedna kurija i gospodarska zgrada koja se nalazi na brijegu. Zgrada je u ruševnom stanju, a kurija je građevinski obnovljena, na  umjesto drvene stolarije ugrađena je plastična.