Prostorni plan Općine Mihovljan

 

 

PPUO MIHOVLJAN I. Izmjena i dopuna,

ponovna javna rasprava-prijedlog plana

PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR_Legenda
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR_Sastavnica
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR_Ukupno
Mihovljan_PJR_ODREDBE_I ID PPUO
Mihovljan_PJR_ODREDBE_I ID PPUO
Mihovljan_za PJR__tekst_Prijedlog plana_I_ID_PPUO
Mihovljan_za PJR__tekst_Prijedlog plana_I_ID_PPUO
Mihovljan_za PJR_SAŽETAK_I_ID_PPUO.do
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR-1
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR-2
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR-3
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR-4-zahtjev 24
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR-7
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR-8-zahtjev 25
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR-9
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR-10
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR-11
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR-12-zahtjevi 18,21,22,26
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR-13
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR-14
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR-15
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR-16-zahtjevi 19,20,23
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR-17
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR-18
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR-19
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR-20
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR-21
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR-22
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR-23
PPUO Mihovljan_I_ID_5000_PJR-24
PPUO Mihovljan_IID_25000-1.1. Sustav sred nas
PPUO Mihovljan_IID_25000-1.2. Namjena
PPUO Mihovljan_IID_25000-2.1. Promet
PPUO Mihovljan_IID_25000-2.2. Telekom
PPUO Mihovljan_IID_25000-2.3. Plinoopskrba
PPUO Mihovljan_IID_25000-2.4. Elektroopskrba
PPUO MIHOVLJAN_prikaz izmjena
Sastavnica_PJR

 

 

 

MIHOVLJAN -fotodokumentacija PPUO
MIHOVLJAN -fotodokumentacija 2
PPUO MIHOVLJAN -plan TEXT 11
GRAFIKE
Grafika 1A, Grafika 1B, Grafika 1C, Grafika 2A, Grafika 2B, Grafika 2C
Grafika 2D , Grafika 2E , Grafika 2F, Grafika 3A, Grafika 3B, Grafika 3C
 
PODLOGE
Mihovljan 1, Mihovljan 2, Mihovljan 3, Mihovljan 4, Mihovljan 5,
Mihovljan 6, Mihovljan 7, Mihovljan 8, Mihovljan 9, Mihovljan 10,
Mihovljan 11, Mihovljan 12, Mihovljan 13, Mihovljan 14, Veternica 1,
Veternica 2, Veternica 3, Veternica 4, Veternica 5, Veternica 6,
Veternica 7, Veternica 8, Veternica 9, Veternica 10, Veternica 11,
Veternica 12, Veternica 13, Veternica 14, Veternica 15, Veternica 16,
Zlatar 3, Zlatar 4, Zlatar 5, Zlatar 13, Zlatar 14, Zlatar 15, Zlatar 23,
Zlatar 24, Zlatar 25, Ivanec 44

 Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori
Vrijeme danas
Vrijeme sutra
Izdvojene stranice