Izmjena Programa socijalne skrbi i pomoći građanima uz Proračun za 2022. godinu
 Izmjena Programa socijalne skrbi i pomoći građanima uz Proračun za 2022. godinu
 1. Proračun Općine Mihovljan za 2022. godinu i Projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu OPĆI DIO
  1. Proračun Općine Mihovljan za 2022. godinu i Projekcija Proračuna za 2023. i 2024. godinu OPĆI DIO
  2. Posebni dio - Organizacijska i programska klasifikacija- Proračun za 2022. godinu i Projekcija Poračuna za 2023-2024
  2. Posebni dio - Organizacijska i programska klasifikacija- Proračun za 2022. godinu i Projekcija Poračuna za 2023-2024
  3. Ekonomska klasifikacija - Proračun Općine Mihovljan za 2022 godinu i Projekcija Poračuna za 2023-2024
  3. Ekonomska klasifikacija - Proračun Općine Mihovljan za 2022 godinu i Projekcija Poračuna za 2023-2024
  4. Funkcijska klasifikacija - Proračun Općine Mihovljan za 2022 godinu i Projekcija Poračuna za 2023-2024
  4. Funkcijska klasifikacija- Proračun za 2022
  5. Izvori financiranja - Proračun Općine Mihovljan za 2022 godinu i Projekcija Poračuna za 2023-2024
 5. Izvori financiranja- Proračun za 2022
 6.1. Program građenja objekata komunalne infrastrukture uz Poračun Općine Mihovljan za 2022. godinu
 6.1. Program građenja objekata komunalne infrastrukture uz Poračun Općine Mihovljan za 2022. godinu
 6.2. Program održavanja objekata komunalne infrastrukture uz Poračun Općine Mihovljan za 2022. godinu
 6.2. Program održavanja objekata komunalne infrastrukture uz Poračun Općine Mihovljan za 2022. godinu
 6.3. Program utroška sredstava vodnog doprinosa uz Proračun za 2022. godinu
  6.3. Program utroška sredstava vodnog doprinosa uz Proračun za 2022. godinu
 6.4. Program socijalne skrbi i pomoći građanima uz Proračun za 2022. godinu
 6.4. Program socijalne skrbi i pomoći građanima uz Proračun za 2022. godinu
 6.5. Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru uz Proračun za 2022. godinu
  6.5. Program utroška sredstava od naknada za zadržavanje nezakonito izgrađenih zgrada u prostoru uz Proračun za 2022. godinu
 6.6. Program utroška sredstava spomeničke rente uz Proračun za 2022. godinu
 6.6. Programa utroška sredstava šumskog doprinosa uz Proračun za 2022. godinu
 6.7. Program utroška sredstava spomeničke rente uz Proračun za 2022. godinu
 6.7. Program utroška sredstava spomeničke rente uz Proračun za 2022. godinu
 6.8. Program javnih potreba u kulturi i sportu uz Proračun za 2022. godinu
 6.8. Program javnih potreba u kulturi i sportu uz Proračun za 2022. godinu
7.1. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mihovljan za 2022 godinu
7.1. Odluka o izvršavanju Proračuna Općine Mihovljan za 2022 godinu
 7. Obrazloženje Proračuna Općine Mihovljan za 2022. godinu
 7. Obrazloženje Proračuna Općine Mihovljan za 2022. godinu
 
 
 Obrazac za savjetovanje o nacrtu Proračuna za 2022. godine
 Vodič proračuna za građane 2022.
 Vodič proračuna za građane 2022.
Prijedlog proračuna za 2022. godinu
 
 
 
 

 Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori
Mjesni odbori
Mihovljan
Gregurovec
Kuzminec
Vrijeme danas
Vrijeme sutra
Izdvojene stranice