SAVJETOVANJE SA JAVNOŠĆU
 
JAVNO SAVJETOVANJE O KOMUNALNOM OTPADU
01-1Obrazac za savjetovanje Odluke o izdavanju suglasnosti na primjenu cjenika za obavljanje usluge sakupljanja komunalnog otpada
01-3 Odluke o davanju suglasnosti na primjenu cjenika za komunalni otpad
Zahtjev za izdavanje suglasnosti
 
JAVNO SAVJETOVANJE O ODLUKAMA OPĆINE MIHOVLJAN
02-2Obrazac za savjetovanje odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda za 2024 godinu
02-3Izvjesce o provedenom savjetovanju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda
02Nacrt Odluke o donošenju Plana djelovanja u području prirodnih nepogoda Općine Mihovljan za 2024
03-3Izvjesce o provedenom savjetovanju odluke o visini poreznih stopa
03Nacrt Odluke o visini poreznih stopa godišnjeg poreza na dohodak na području Općine Mihovljan
04-3Izvjesce o provedenom savjetovanju odluke o porezima
04-4Obrazac-za-savjetovanje-o-nacrtu-Odluke-o-porezima-Opcine-Mihovljan
04Nacrt-Odluka-o-porezima-Opcine-Mihovljan
 
JAVNO SAVJETOVANJE ZA

STRATEGIJU UPRAVLJANJA I RASPOLAGANJA NEKRETNINAMA

 U VLASNIŠTVU OPĆINE MIHOVLJAN

ZA RAZDOBLJE OD 2023. DO 2029. G.

Strategija-upravljanja-i-raspolaganja-nekretninama-u-vlasništvu-Općine-Mihovljan
Izvješće-o-provedenom-savjetovanju-za-Strategiju-upravljanja-i-raspolaganja-nekretninama
Obrazac-za-savjetovanje
 
JAVNO SAVJETOVANJE ZA IZDAVANJE SUGLASNOSTI NA PRIMJENU CJENIKA ZA OBAVLJANJE JAVNE USLUGE SAKUPLJANJA KOMUNALNOG OTPADA NA PODRUČJU OPĆINE MIHOVLJAN
Općina Mihovljan-zahtjev za izdavanje suglasnosti na primjenu cjenika
Mihovljan-zahtjev za izdavanje suglasnosti na primjenu cjenika
Obrazac za savjetovanje o nacrtu prijedloga Odluka o načinu pružanja javne usluge sakupljanja komunalnog otpada na području Općine Mihovljan
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zaintresiranom javnošću - proračun
Izvješće o provedenom savjetovanju sa zaintresiranom javnošću - komunalna usluga sakupljanja otpada
 
 
Prijedlog odluke o osnivanju Dječjeg vrtića Mihovljan 
Obrazac za savjetovanje o nacrtu odluke o osnivanju dječjeg vrtića u Mihovljanu 
IZMJENA STATUTA OPĆINE MIHOVLJAN
Obrazac za savjetovanje o nacrtu Statutarna Odluka o izmjeni i dopuni Statuta Opcine Mihovljan
Prijedlog Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Općinskog vijeća Općine Mihovljan
Obrazac za savjetovanje o nacrtu Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika opcinskog vijeca Opcine Mihovljan
Izvjesce o obavljenom savjetovanju nacrta prijedloga Odluke o izmjeni i dopuni Poslovnika Opcinskog vijeca Općine Mihovljan
Izvjesce o obavljenom savjetovanju nacrta prijedloga Statutarne Odluke o izmjeni i dopuni Statuta Opcine Mihovljan
 
IZVIJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
Opširnije
IZVIJEŠĆE O PROVEDENOM PRETHODNOM SAVJETOVANJU SA ZAINTERESIRANIM GOSPODARSKIM SUBJEKTIMA
Opširnije