GODIŠNJE IZVJEŠĆE O ZAKONU O PRAVU NA PRISTUP INFORMACIJAMA

Godišnje izvješće o Zakonu o pravu na pristup informacijama

STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE MIHOVLJAN 2015-2020

Strategija razvoja Općine Mihovljan


180-ta obljetnica Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Mihovljan

 

U ponedjeljak, 09. studenog 2015. godine svečano je obilježena 180-ta obljetnica Osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Mihovljan.

Pučko je školstvo u Mihovljanu ustrojeno već 1835.g., te djeluje sve do danas pod nazivom Osnovna škola „Ljudevit Gaj“ Mihovljan. To govori da je na ovim prostorima već stoljećima postojao organizirani život i obrazovanje.

Školsko područje osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Mihovljan obuhvaća područje općina Mihovljan i Novi Golubovec. Nastava se odvija u 18 razrednih odjela u jednoj smjeni. Ove školske godine u školu su upisana 262 učenika. Matična škola ima 142 učenika, Područna škola Golubovec 113 učenika, a PŠ Gregurovec 7 učenika.

Svečanosti su pridonijeli učenici OŠ "Ljudevit Gaj" Mihovljan, PŠ Gregurovec i PŠ Novi Golubovec koji su pred brojnim uzvanicima izveli kulturno-umjetničku priredbu.

Nazočnima su se obratili ravnatelj Alen Vokas, načelnik Općine Mihovljan Zlatko Bartolić, velečasni Stjepan Prugovečki, te zamjenica župana Krapinsko-zagorske županije Jasna Petek.


MIHOLJSKI DANI 2015

Miholjski dani održani su od 25.09. do 29.09. 2015.

Detaljnije o Miholjskim danima u prilogu

Miholjski dani 2015
Galeriju fotografija možete pogledati ovdje

OBAVIJEST O PRIJEVOZU POKOJNIKA

Novim Zakonom o pogrebničkim djelatnostima (Narodne novine broj 36/15) koji je stupio na snagu 07.travnja 2015. godine, preostalo je isključivo pravo koncesionara TRGOVINOM, STOLARIJA I USLUGE, vl. Vesna Florjan, Gorjani Sutinski 76, Radoboj za prijevoz pokojnika na području Općine Mihovljan. Prijevoz pokojnika na području Općine Mihovljan može obavljati bilo koji registrirani pogrebni prijevoznik po izboru obitelji pokojnika.

Održavanje Mjesnog groblja Mihovljan, izvršavanje pogrebnih radova i održavanje javnih površina na području općine Mihovljan i dalje ostaje na temelju Odluke općinskog vijeća općine Mihovljan KLASA: UP/I-363-01/12-01/43, URBROJ: 2211/07-12-2 isključivo u nadležnosti TRGOVINOM, STOLARIJA I USLUGE, vl. Vesna Florjan, Gorjani Sutinski 76, Radoboj, mob: 098/721-114, 091/930-4986


Obavještavamo Vas da je Općinski načelnik Općine Mihovljan dana 14. rujna 2015 godine donio Odluku (KLASA: 602-02/15-01/02, URBROJ: 2211/07-15-1) o sufinanciranju udžbenika za učenike osnovne škole u Općini Mihovljan za školsku godinu 2015/2016.

Visina novčane pomoći za učenike od 1 do 4 razreda iznosi 200,00 kn, a za učenike od 5 do 8 razreda iznosi 400,00 kn.

Pravo na sufinanciranje nabave školskih udžbenika ostvaruju svi učenici koji pohađaju osnovnu školu, a koji su članovi kućanstva koji imaju prijavljeno prebivalište na području Općine Mihovljan.

Ovim putem obavještavamo sve roditelje učenika Osnovnih škola s prebivalištem na području općine Mihovljan da će se novčana sredstva isplaćivati u prostorijama Jedinstvenog upravnog odjela općine Mihovljan od 23. do 25. 9. 2015. godine u vremenu od 09,00 do 14,00 sati.

Podnositelji zahtjeva sa učenicima iz osnovne škole „Ljudevit Gaj“ Mihovljan dužni su zahtjevu priložiti dokaz o prebivalištu (kopiju osobne iskaznice), a ostali podnositelji sa učenicima iz ostalih osnovnih škola a s područja općine Mihovljan dužni su zahtjevu priložiti dokaz o prebivalištu (kopiju osobne iskaznice) i potvrdu o redovnom školovanju učenika u osnovnu školu.

 

 

S poštovanjem!

V.D. PROČELNICE

Ana Spevec, mag.oec.


RADOVI U OPĆINI MIHOVLJAN

Na području Općine Mihovljan u tijeku su intenzivni radovi uređenja centra Mihovljan. Završena je rekonstrukcija odvodnje i nogostupa u centru Mihovljan. Uređuje se oko zgrade općine (općina i ŽUC KZŽ). Općina je sufinancirala i prilaz prema crkvi.


U čekanju Odluke Vlade RH o subvenciji za srednjoškolski prijevoz, prosljeđujemo Vam informaciju Župana glede subvencije srednjoškolskog prijevoza početkom školske (nastavne) godine 2015/16.

informacije o sufinanciranju prijevoza
obavijest o kupnji učeničkih karata

JAVNI POZIV

na podnošenje prijedlogaza dodjelu javnih priznanja Općine Mihovljan

javni poziv na podnošenje prijedlogaza dodjelu javnih priznanja Općine Mihovljan

UKLANJANJE DRVEĆA I GRMLJA KOJA SE NALAZE U ZEMLJIŠNOM POJASU LOKALNIH NERAZVRSTANIH CESTA

obavijest o uklanjanju drveća i grmlja uz nerazvr. ceste

POZIV NA DOSTAVU PONUDE

Bagatelna nabava: opskrba električnom energijom

Poziv na dostavu ponude

RADOVI U OPĆINI MIHOVLJAN

Na području Općine Mihovljan u tijeku su intenzivni radovi na izgradnji i uređenju komunalne infrastrukture. Radovi obuhvaćaju postavljanje kocki na nogostup i asfaltiranje prolaza iza prodavaonice Konzuma. Budući da se radovi na nogostupu izvode velikom brzinom i preciznošću očekuje se brz završetak radova, dok radovi na asfaltiranju prolaza iza prodavaonice Konzuma u duljini od 50 metara završavaju danas.

 
 
 

Blagoslov vatrogasnog vozila DVD-a Mihovljan

Detalje blagoslova vatrogasnog vozila i galeriju možete pogledati ovdje


IZGRADNJA KOMPLEKSA DJEČJEG VRTIĆA I MALE KUĆE ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA

Cilj projekt je otvaranje ustanove za predškolski odgoj za djecu sa posebnim potrebama u svrhu što većoj pomoći djeci i roditeljima djece sa posebnim potrebama te također naglasak na autohtonoj prirodi i samoj njezinoj raskoši. Specifični cilj projekt je revitalizacija i obnova čitavog bivšeg kompleksa kurije bana Rakodczaya u općini Mihovljan sa prenamjenom u zgradu – dječjeg vrtića, objekt Male kuće za djecu s posebni potrebama od 7 - 21 godinu, te sve potrebne prateće prostore koji uključuju i prostore za rad s djecom s posebnim potrebama, kao i revitalizaciju prostora perivoja koji bi se otvorio za javnost te samim time pridonio razvoju općine Mihovljan u pogledu poboljšanja kvalitete života te očuvanja biološke raznolikosti.
Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori

Kada bi se u Hrvatskoj, kao u Njemačkoj, Crkva financirala iz dobrovoljnog poreza, vi biste odabrali svoj novac dati:

Katoličkoj Crkvi, naravno
Nekoj drugoj crkvi
Humanitarnim organizacijama
Izdvojene stranice