Obavještavamo Vas da je Krapinsko-zagorska županija objavila  slijedeće natječaje:

 

1.      Natječaj za potporu za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike

Predmet natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za pokretanje poljoprivredne proizvodnje za mlade poljoprivrednike u svrhu povećanja ekonomske veličine gospodarstva temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. Rok za prijavu je 24. lipnja 2016. godine.  Dokumentacija za natječaj na linku: http://kzz.hr/mladi-poljoprivrednici-2016

 

2.      Natječaj za potporu poljoprivrednicima za poboljšanje održivosti poljoprivredne proizvodnje

Predmet natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu poljoprivrednicima za poboljšanje održivosti poljoprivredne proizvodnje s ciljem povećanja konkurentnosti poljoprivrednih gospodarstava te unapređenja poljoprivredne proizvodnje temeljem Pravilnika II. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. Rok za prijavu je 24. lipnja 2016. godine. Dokumentacija za natječaj na linku: http://kzz.hr/odrzivost-poljoprivredne-proizvodnje-2016

 

3.      Natječaj za potporu za povećanje uzgoja zagorskog purana na području Krapinsko-zagorske županije u 2016. godini 

Predmet Natječaja je podnošenje Zahtjeva za potporu za kupnju malih purića i nabavu hrane za male puriće  u cilju povećanja broja zagorskih purana kao autohtone pasmine domaćih životinja na području Krapinsko-zagorske županije temeljem Pravilnika I. za provedbu mjera ruralnog razvoja Krapinsko-zagorske županije za 2016. godinu. Rok za prijavu je 14. srpnja 2016. godine. Dokumentacija za natječaj na linku: http://kzz.hr/natjecaj-uzgoj-zagorskog-purana-2016-2

 

4.      Objavljen je i Javni poziv za prijavu na 14. Natjecanje orača Krapinsko-zagorske županije.

 Rok za prijavu je 27. lipanj 2016. godine.

 Dokumentacija se nalazi na linku:  http://kzz.hr/14-natjecanje-oraca-prijava


Agencija za plaćanja u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju raspisala je natječaj za provedbu podmjere 8.5. „Potpora za ulaganja u poboljšanje otpornosti i okolišne vrijednosti šumskih ekosustava“ – provedba operacije 8.5.2. „Uspostava i uređenje poučnih staza, vidikovaca i ostale manje infrastrukture“

Prihvatljivi prijavitelji:

• šumoposjednici

• udruge šumoposjednika/šumovlasnika i

• trgovačka društva i druge pravne osobe koje sukladno Zakonu o šumama (»Narodne novine«, br. 140/05, 82/06, 129/08, 80/10, 124/10, 25/12, 68/12, 148/13 i 94/14) gospodare šumama i šumskim zemljištima u vlasništvu Republike Hrvatske

• udruge civilnog društva

• pravne osobe registrirane za djelatnosti zaštite prirode Korisnici moraju biti upisani u Evidenciju korisnika potpora u ruralnom razvoju i ribarstvu pri Agenciji za plaćanja.

Prihvatljivi troškovi:

• prihvatljivi opći troškovi su: usluge konzultanata, ovlaštenih osoba, inženjera i drugi opći troškovi potrebni za pripremu i provedbu projekta (idejni plan ulaganja te ostala projektno-tehnička dokumentacija potrebna za pripremu i provedbu projekta kao što su studija utjecaja na okoliš i prirodu (odgovarajuća procjena vezana za ulaganja na području ekološke mreže Natura 2000), u maksimalnom iznosu od 10% ukupnih prihvatljivih troškova.

• prihvatljiva za potporu su ulaganja u radove, opremu, usluge i materijale potrebne za: o uspostavu, uređenje i održavanje staza, odmorišta, vidikovaca, stuba, ljestvi, nadstrešnica, edukacijskih i informativnih ploča i smjerokaza u šumi i na šumskom zemljištu o izradu, dizajn i održavanje edukacijskih, informacijskih i signalnih ploča Intenzitet javne potpore po projektu iznosi 100 posto od ukupnih prihvatljivih troškova. Visina tražene potpore:

  • najniža vrijednost javne potpore po projektu je 5.000 eura u kunskoj protuvrijednosti i
  • najviša vrijednost javne potpore po projektu je 100.000 eura u kunskoj protuvrijednosti.

Zahtjevi za potporu mogu se početi popunjavati i podnositi u AGRONET-u od 15. lipnja do 17.listopada.

Više informacija o javnom pozivu možete pronaći na stranicama Narodnih novina


Natječaj Općine Mihovljan

 

Krapinsko-zagorska županija u suradnji sa Zagorskom agencijom organizira coffee chat pod nazivom STARTam  U Petak!, 10. lipnja 2016., u 17,00 sati u Termama Tuhelj.

 

Riječ je o događanju na temu startup-ova, poduzetničkih inicijativa, mogućnostima pokretanja novih poduzetničkih ideja uz primjere pozitivne poduzetničke prakse među mladima u Krapinsko-zagorskoj županiji.

 

Gost coffee chat-a će biti Saša Cvetojević, uspješan poduzetnik s dugogodišnjim iskustvom u zdravstvenom sektoru, mobilnim telekomunikacijama te u distribuciji robe široke potrošnje, kao i član CRANE-a, hrvatske mreže poslovnih anđela, odnosno privatnih investitora zainteresiranih za ulaganja u proizvodne i inovativne tvrtke u vrlo ranom stadiju razvoja. Svoj razvojni put predstavit će domaći poslovni subjekti u IT, poljoprivrednom i inovacijskom sektoru, a u publici će se naći mladi inovatori, potencijalni poduzetnici, učenici i studenti kao i svi oni koji su zainteresirani za pokretanje vlastitog posla, odnosno za dobivanje informacija kako započeti posao i uključivanje u daljnje programe Agencije u tom smislu.

 

Cilj ovog događanja je pozitivnim primjerima i uputama iz svijeta poduzetništva potaknuti mlade ljude u Krapinsko-zagorskoj županiji na pokretanje vlastitih poduzetničkih ideja, na inovacije i samozapošljavanje.

 

Ovo je samo početni event kojim se želi dati prva informacija o tome kako pokrenuti svoj startup, međutim, kroz razne radionice i događanja koja tek slijede, pružit ćemo daljnju podršku svim startup-ovima i ostalim poduzetnicima početnicima u razvoju njihovog poslovanja.

 


PROLJETNA SADNJA CVIJEĆA U CENTRU OPĆINE MIHOVLJAN

Ovih dana započela je sadnja cvijeća i uređenje okoliša na zelenim površinama Općine Mihovljan. Obzirom da je okoliš zrcalo ljudi koji u njemu žive, na taj način, sadnice na javnim površinama krase sami centar Mihovljana kao i uređenost te ljepota samog naselja.


Na području Općine Mihovljan ovih su se dana vršili radovi na obrezivanju stabala i uređenju okoliša u centru Mihovljan.


STRATEGIJA RAZVOJA OPĆINE MIHOVLJAN 2015-2020

Strategija razvoja Općine Mihovljan


IZGRADNJA KOMPLEKSA DJEČJEG VRTIĆA I MALE KUĆE ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA

Cilj projekt je otvaranje ustanove za predškolski odgoj za djecu sa posebnim potrebama u svrhu što većoj pomoći djeci i roditeljima djece sa posebnim potrebama te također naglasak na autohtonoj prirodi i samoj njezinoj raskoši. Specifični cilj projekt je revitalizacija i obnova čitavog bivšeg kompleksa kurije bana Rakodczaya u općini Mihovljan sa prenamjenom u zgradu – dječjeg vrtića, objekt Male kuće za djecu s posebni potrebama od 7 - 21 godinu, te sve potrebne prateće prostore koji uključuju i prostore za rad s djecom s posebnim potrebama, kao i revitalizaciju prostora perivoja koji bi se otvorio za javnost te samim time pridonio razvoju općine Mihovljan u pogledu poboljšanja kvalitete života te očuvanja biološke raznolikosti.
Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori

Kada bi se u Hrvatskoj, kao u Njemačkoj, Crkva financirala iz dobrovoljnog poreza, vi biste odabrali svoj novac dati:

Katoličkoj Crkvi, naravno
Nekoj drugoj crkvi
Humanitarnim organizacijama
Izdvojene stranice