Na području Općine Mihovljan u tijeku su intenzivni radovi na izgradnji i uređenju komunalne infrastrukture. Radovi obuhvaćaju uređenje vodotoka u naselju Frkuljevec Mihovljanski te radova na izgradnji trafostanice „Golubi“ i trafostanice, te postava javne rasvjete za zaseoke Horvati-Bartolići-Ljubeki

 Galeriju fotografija možete pogledati ovdje

Letak o zakupu državnog poljoprivrednog zemljišta


O B A V I J E S T

O NOVOM NAČINU ODVOZA KOMUNALNOG I SELEKTIVNOG OTPADA

NA PODRUČJU OPĆINE MIHOVLJAN

Obavijest možete pogledati i preuzeti ovdje

PLAN GOSPODARENJA OTPADOM OPĆINE MIHOVLJAN ZA RAZDOBLJE OD 2014. DO 2020. GODINE

Obavještavamo Vas kako je izrađen Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Mihovljan za razdoblje od 2014. do 2020. godine. Javni uvid će početi 20. listopada 2014. i trajati zaključno do 19. studenog 2014. godine. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Mihovljan biti će za trajanje javnog uvida dostupan za javnost na službenim stranicama Općine Mihovljan www.mihovljan.hr i izložen na oglasnoj ploči Općine Mihovljan. Javnost može svoja očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedloge u pisanom obliku dostaviti tijekom cijelog razdoblja javnog uvida. Pisana očitovanja, mišljenja, primjedbe i prijedlozi na Nacrt Plana moraju biti čitko i razumljivo napisani, uz ime i prezime, te adresu podnositelja, dostavljena na urudžbeni zapisnik Općine Mihovljan ili poštom na adresu: Općina Mihovljan, Jedinstveni upravni odjel, Mihovljan 48, 49252 Mihovljan, do 19. studenog 2014. godine. Nacrt Plana gospodarenja otpadom Općine Mihovljan za razdoblje od 2014. do 2020. dostavljamo u prilogu ispod teksta.

Plan gospodarenja otpadom
Zaključak o planu gospodarenja otpadom


IZGRADNJA KOMPLEKSA DJEČJEG VRTIĆA I MALE KUĆE ZA DJECU S POSEBNIM POTREBAMA

Cilj projekt je otvaranje ustanove za predškolski odgoj za djecu sa posebnim potrebama u svrhu što većoj pomoći djeci i roditeljima djece sa posebnim potrebama te također naglasak na autohtonoj prirodi i samoj njezinoj raskoši. Specifični cilj projekt je revitalizacija i obnova čitavog bivšeg kompleksa kurije bana Rakodczaya u općini Mihovljan sa prenamjenom u zgradu – dječjeg vrtića, objekt Male kuće za djecu s posebni potrebama od 7 - 21 godinu, te sve potrebne prateće prostore koji uključuju i prostore za rad s djecom s posebnim potrebama, kao i revitalizaciju prostora perivoja koji bi se otvorio za javnost te samim time pridonio razvoju općine Mihovljan u pogledu poboljšanja kvalitete života te očuvanja biološke raznolikosti.
Općinsko vijeće
Jed. upr. odjel
Mjesni odbori

Kada bi se u Hrvatskoj, kao u Njemačkoj, Crkva financirala iz dobrovoljnog poreza, vi biste odabrali svoj novac dati:

Katoličkoj Crkvi, naravno
Nekoj drugoj crkvi
Humanitarnim organizacijama
Izdvojene stranice